close

POLITYKA PRYWATNOŚCI

STRONY INTERNETOWEJ ALFAVOX


Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Alfavox informacji o użytkownikach strony internetowej www.alfavox.com. Administratorem strony jest Zarząd Alfavox Sp. z o.o.z siedzibą w Poznaniu, ul. Ziębicka 35, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000223533, REGON 072931308, NIP 5472015075.

INFORMACJE

DANE OSOBOWE


Administrator gromadzi informacje podane dobrowolnie, przez odwiedzających witrynę. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.

Dane osobowe gromadzone przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych.

Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych przez odwiedzającego stronę. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie zabezpieczenia technologiczne i operacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez odwiedzającego witrynę swoich danych osobowych, ma on prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora.

Polityka wykorzystywania plików „cookies”

Podczas przeglądania stron internetowych Alfavox są używane pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym odwiedzającego w związku z korzystaniem z witryny. Pliki cookies to informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie strony internetowej. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego czy złośliwego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować stronę pod indywidualne preferencje każdego dwiedzającego. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator stosuje dwa rodzaje plików cookies:

  • Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu odwiedzającego stronę internetową i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia odwiedzającego stronę. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia odwiedzającego stronę internetową.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu odwiedzającego stronę internetową i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia odwiedzającego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia odwiedzającego stronę.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

  • konfiguracji strony internetowej,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający witrynę korzystają ze stron internetowych,
  • określania profilu odwiedzającego witrynę w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych,
  • popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisów społecznościowych: plus.google.com, Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, LinkedIN.com, Youtube.com.

Odwiedzający stronę może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, odwiedzający stronę może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu odwiedzającego stronę.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone, Blackberry, Microsoft Edge.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.alfavox.com.

© 2020 ALFAVOX. ALL RIGHTS RESERVED.