close
AI -AALIA. GWARANCJA LOJALNOŚCI KLIENTÓW. Autonomous Digital Assistant jest odpowiedzią na brak dobrych konsultantów na rynku pracy.

GWARANCJA

LOJALNOŚCI KLIENTÓW


Prowadzenie do 100 rozmów dziennie, konieczność pobierania danych z wielu systemów i umiejętność szybkiego zrozumienia potrzeb klienta to prawdziwe wyzwanie dla konsultanta. Powtarzalny i monotonny charakter pracy, przy wysokim poziomie stresu, prowadzi do wypalenia zawodowego. Efektem jest 22% rotacja zatrudnienia. Skutkuje to utratą klientów oraz rosnącymi kosztami prowadzenia rekrutacji. Autonomous Digital Assistant jest odpowiedzią na brak dobrych konsultantów na rynku pracy, a także ryzyko utraty do 25% klientów spowodowanej oczekiwaniem na połączenie, dłuższym niż 4 sekundy.

Zobacz co zyskasz

PODSTAWA SUKCESU LOJALNY I ZADOWOLONY KLIENT. AALIA działa w trybie ciągłym 24h/7, a rozmowa jest każdorazowo personalizowana. System 2-krotnie skraca czas obsługi. AALIA optymalizuje proces autoryzacji i wykrywa fraudy.

PODSTAWA SUKCESU

LOJALNY I ZADOWOLONY KLIENT


Dzięki mechanizmom AI klient zyskuje komfort swobodnej, racjonalnej i efektywnej rozmowy, która skutecznie i szybko prowadzi do rozwiązania jego problemów. AALIA działa w trybie ciągłym 24h/7, a rozmowa jest każdorazowo personalizowana na podstawie jej przebiegu oraz dotychczasowej historii kontaktów. Definiuje i modyfikuje scenariusze windykacji, dostosowując działanie do konkretnej sytuacji. System 2-krotnie skraca czas obsługi podnosząc tym samym jakość usługi oraz zadowolenie konsumenta. Rozumienie intencji człowieka umożliwia także obsługę tzw. trudnych klientów. Ponadto AALIA optymalizuje proces autoryzacji i zapewnia pełne bezpieczeństwo danych osobowych, skutecznie wykrywając fraudy.

ZOBACZ PODSTAWOWE FUNKCJE

SPRAWNA FIRMA ZMOTYWOWANI PRACOWNICY. AALIA przejmuje do 70% monotonnych i powtarzalnych czynności wykonywanych przez konsultantów. Oprócz rozmów telefonicznych, aplikacja potrafi obsługiwać chaty, e-maile, autoryzować klientów przy zastosowaniu metod biometrycznych.

SPRAWNA FIRMA

ZMOTYWOWANI PRACOWNICY


AALIA przejmuje do 70% monotonnych i powtarzalnych czynności wykonywanych przez konsultantów. Oprócz rozmów telefonicznych, aplikacja potrafi obsługiwać chaty, e-maile, autoryzować klientów przy zastosowaniu metod biometrycznych. W tym samym czasie firma może obsłużyć nawet o 100% więcej klientów, a to oznacza dwukrotny wzrost wydajności pracy. Odciążenie od rutynowych, demotywujących zadań zmniejsza rotację pracowników i redukuje koszty operacyjne firmy. AALIA skutecznie organizuje i optymalizuje pracę całego zespołu. Szybkie rozładowywanie kolejki połączeń przychodzących, identyfikacja potrzeb i dokładne profilowanie oferty zwiększają efektywność prowadzonych projektów.

ZOBACZ PODSTAWOWE FUNKCJE

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI

alfa AALIA

SPRAWNA OBSŁUGA

SPRAWNA OBSŁUGA

zaawansowane mechanizmy Business Intelligence oraz Machine Learning


automatyczne zarządzanie kampaniami


zarządzanie przepływem połączeń


PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW

PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW

bieżący monitoring KPI


podgląd online pracy wszystkich doradców


system nagrywania sesji z możliwością ich odtwarzania


ELASTYCZNY ROZWÓJs

ELASTYCZNY ROZWÓJ

łatwa integracja z systemem klienta


możliwość rozbudowy platformy Customer Experience


raportowanie wyników kampanii w modelu scentralizowanym


ZAPYTAJ O OFERTĘ

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH(*)

© 2020 ALFAVOX. ALL RIGHTS RESERVED.