AI -AALIA. GWARANCJA LOJALNOŚCI KLIENTÓW. Autonomous Digital Assistant jest odpowiedzią na brak dobrych konsultantów na rynku pracy.

GWARANCJA

LOJALNOŚCI KLIENTÓW


Prowadzenie do 100 rozmów dziennie, konieczność pobierania danych z wielu systemów i umiejętność szybkiego zrozumienia potrzeb klienta to prawdziwe wyzwanie dla konsultantów call center. Powtarzalny i monotonny charakter pracy, przy wysokim poziomie stresu, prowadzi często do wypalenia zawodowego. Efektem jest 22% rotacja zatrudnienia. Skutkuje to utratą klientów oraz rosnącymi kosztami prowadzenia rekrutacji. Autonomous Digital Assistant jest odpowiedzią na brak dobrych konsultantów na rynku pracy, a także ryzyko utraty do 25% klientów spowodowanej oczekiwaniem na połączenie, dłuższym niż 4 sekundy. Odpowiedzią na te wyzwania jest Wirtualny Konsultant, czyli voicebot AALIA, który przejmuje większość komunikacji z klientami. Dla klientów oznacza to szybsze załatwienie sprawy (nasz voicebot odbiera połączenie natychmiastowo), a dla Twoich pracowników – możliwość skupienia się na bardziej wymagających przypadkach i złożonych zadaniach. Wirtualny Konsultant AALIA jest odpowiedzią na brak dobrych konsultantów na rynku pracy. Zmniejsza też ryzyko utraty nawet do 25% klientów z powodu konieczności oczekiwania na połączenie.

Zobacz co zyskasz

PODSTAWA SUKCESU LOJALNY I ZADOWOLONY KLIENT. AALIA działa w trybie ciągłym 24h/7, a rozmowa jest każdorazowo personalizowana. System 2-krotnie skraca czas obsługi. AALIA optymalizuje proces autoryzacji i wykrywa fraudy.

PODSTAWA SUKCESU

LOJALNY I ZADOWOLONY KLIENT


Dzięki mechanizmom AI klient zyskuje komfort swobodnej, racjonalnej i efektywnej rozmowy, która skutecznie i szybko prowadzi do rozwiązania jego problemów. Wirtualny Doradca AALIA działa w trybie ciągłym 24/7, a rozmowa jest każdorazowo personalizowana na podstawie jej przebiegu oraz dotychczasowej historii kontaktów. Nasz voicebot definiuje i modyfikuje scenariusze rozmowy, dostosowując działanie do konkretnej sytuacji. System 2-krotnie skraca czas obsługi podnosząc tym samym jakość usługi oraz zadowolenie konsumenta. Rozumienie intencji człowieka umożliwia także obsługę tzw. trudnych klientów. Ponadto Wirtualny Doradca AALIA optymalizuje proces autoryzacji i zapewnia pełne bezpieczeństwo danych osobowych, skutecznie wykrywając próby oszustwa.

ZOBACZ PODSTAWOWE FUNKCJE

SPRAWNA FIRMA ZMOTYWOWANI PRACOWNICY. AALIA przejmuje do 70% monotonnych i powtarzalnych czynności wykonywanych przez konsultantów. Oprócz rozmów telefonicznych, aplikacja potrafi obsługiwać chaty, e-maile, autoryzować klientów przy zastosowaniu metod biometrycznych.

SPRAWNA FIRMA

ZMOTYWOWANI PRACOWNICY


Voicebot AALIA przejmuje do 70% monotonnych i powtarzalnych czynności wykonywanych przez konsultantów w call center. Oprócz rozmów telefonicznych, nasz Wirtualny Konsultant potrafi obsługiwać chaty, e-maile, a nawet autoryzować klientów przy zastosowaniu metod biometrycznych. W tym samym czasie firma może obsłużyć nawet o 100% więcej klientów, a to oznacza dwukrotny wzrost wydajności pracy Twojego call center. Odciążenie od rutynowych, demotywujących zadań zmniejsza rotację pracowników i redukuje koszty operacyjne firmy. Voicebot AALIA skutecznie organizuje i optymalizuje pracę całego zespołu. Szybkie rozładowywanie kolejki połączeń przychodzących, identyfikacja potrzeb i dokładne profilowanie oferty wydatnie przyczyniają się do sukcesu Twojej firmy.

ZOBACZ PODSTAWOWE FUNKCJE

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI

alfa AALIA

SPRAWNA OBSŁUGA

SPRAWNA OBSŁUGA

zaawansowane mechanizmy Business Intelligence oraz Machine Learning


automatyczne zarządzanie kampaniami w call center


zarządzanie przepływem połączeń


PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW

PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW

bieżący monitoring KPI


podgląd online pracy wszystkich doradców w call center


system nagrywania sesji z możliwością ich odtwarzania


ELASTYCZNY ROZWÓJs

ELASTYCZNY ROZWÓJ

łatwa integracja voicebota z systemem klienta


możliwość rozbudowy platformy Customer Experience


raportowanie wyników kampanii w modelu scentralizowanym


ZAPYTAJ O OFERTĘ

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH(*)

© 2024 ALFAVOX. ALL RIGHTS RESERVED.