close
ROZWIĄZANIA ALFAVOX DLA SEKTORA BANKOWEGO. Bankowość elektroniczna i technologia wideo, Video Chat, Artificial Intelligence, biometria

ROZWIĄZANIA ALFAVOX

DLA SEKTORA BANKOWEGO


Do 2022 roku liczba wizyt w oddziałach tradycyjnych banków spadnie jeszcze o blisko 70%. Bankowość elektroniczna i technologia wideo wypierają dotychczasowy model kontaktu z klientami. Brak kosztów zatrudniania nowych pracowników i utrzymania siedzib oddziałów pozwolą na stworzenie lepszej oferty, jednak wymagać też będą tworzenia wartościowych relacji z klientami. Wygoda w dostępie do usług bankowych i gwarancja bezpieczeństwa danych zwiększą wskaźniki konwersji i efektywność działania instytucji finansowych.

Zobacz co zyskasz

OPROGRAMOWANIE
KREUJĄCE PRZYSZŁOŚĆ
KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY. alfa VideoChat - sprawna i efektywna obsługa klienta, AI - automatyzacja powtarzalnych czynności bankowych, Biometryczna video identyfikacja Alfavox

NASZE ROZWIĄZANIA

KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY


Wygoda i szybkość w dostępie do usług bankowych są fundamentem rozwoju wirtualnych wideo-banków, gdzie kontakt twarzą w twarz z konsultantem jest podstawowym kanałem komunikacji. alfa VideoChat pozwala na sprawne i efektywne prowadzenie obsługi klienta, a mechanizmy AI pomagają zautomatyzować powtarzalne czynności bankowe. Zwiększa to wydajność pracy konsultantów o 150%. Biometryczna video identyfikacja Alfavox, gwarantuje skuteczność w wykrywaniu fraudów na poziomie 78%, zapewniając bezpieczeństwo danych klientów i odpowiadając na zagrożenia współczesnej bankowości.

ZAPYTAJ O OFERTĘ

ZAPYTAJ O OFERTĘ

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH(*)

© 2020 ALFAVOX. ALL RIGHTS RESERVED.