close
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMU PRACY PERSONELU. Wysoki poziom motywacji i zaangażowania, trwała relacja z pracodawcą.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I OPTYMALIZACJA

HARMONOGRAMU PRACY PERSONELU


Prawidłowe planowanie pracy zespołów jest kluczowym czynnikiem wpływającym na efektywność organizacji. Konsultanci, którzy mają zoptymalizowany zakres działań do wykonania utrzymują wysoki poziom motywacji i zaangażowania, budując jednocześnie trwałą relację z pracodawcą. Firma może lepiej zarządzać strukturami personalnymi, dzięki czemu spada rotacja zatrudnienia i koszty szkoleń. W efekcie wzrasta efektywność działania i skraca się czas realizacji poszczególnych kampanii, a to decyduje o ich rentowności.

Zobacz co zyskasz

WIĘKSZA RENTOWNOŚĆ PROJEKTÓW. System Workforce Management Alfavox doskonale optymalizuje pracę zespołów.

PODSTAWA SUKCESU

WIĘKSZA RENTOWNOŚĆ PROJEKTÓW


System Workforce Management Alfavox doskonale optymalizuje pracę zespołów. Dzięki temu rośnie przewaga konkurencyjna marki, podnosi się wydajność konsultantów, proaktywnie realizowane są potrzeby klientów i ostatecznie dochody firmy rosną. W systemie można zdefiniować wartości kluczowych wskaźników efektywności (KPI) dla poszczególnych zespołów i zmian. Wpływa to motywująco na pracowników, budując poczucie wspólnoty i przyjmowanie ambitnych wyzwań. Workforce Management daje firmie doskonałe narzędzie do realizacji polityki optymalnych kosztów i stałego zwiększania efektywności pracy, co wpływa na rentowność projektów.

ZOBACZ PODSTAWOWE FUNKCJE

SATYSFAKCJA Z PRACY PERSONELU. Zastosowanie systemu Workforce Management do zarządzania zespołami konsultantów sprawia, że ich praca staje się przyjemniejsza, a optymalnie dobrane obciążenia sprzyjają maksymalizacji efektów.

SPRAWNA FIRMA

SATYSFAKCJA Z PRACY PERSONELU


Zastosowanie systemu Workforce Management do zarządzania zespołami konsultantów sprawia, że ich praca staje się przyjemniejsza, a optymalnie dobrane obciążenia sprzyjają maksymalizacji efektów. Liczba zadań dopasowana jest do możliwości i dostępności pracownika w określonych dniach i godzinach. Brak przeciążenia pracą i obowiązkami przekłada się na stałość zatrudnienia i powiązanie rozwoju osobistego z karierą w firmie. Dzięki wbudowanym w system Workforce Management elastycznym regułom pracy, sprawdza się on w różnych krajach i kręgach kulturowych. Przy właściwym planowaniu czasu pracy, zespoły integrują się i wzajemnie wzmacniają, realizując co raz ambitniejsze zadania.

ZOBACZ PODSTAWOWE FUNKCJE

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI

alfa WORKFORCE MANAGEMENT

SPRAWNA OBSŁUGA>
                  <p class=SPRAWNA OBSŁUGA

planowanie i przewidywanie zapotrzebowania na pracowników


obsługa wielu stref czasowych


wsparcie wielu kanałów komunikacji – telefonu, e-maili, czatów itd.


PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW>
                  <p class=PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW

monitoring i weryfikacja czasu pracy agentów


spersonalizowany moduł raportowy na szczeblu lokalnym i globalnym


dostępne informacje zarządcze do pomiaru efektywności pracy


ELASTYCZNY ROZWÓJs>
                  <p class=ELASTYCZNY ROZWÓJ

współpraca z większością dostępnych central telefonicznych


prosta integracja z systemem CRM klienta


możliwość rozbudowy środowiska platformy Customer Experience


ZAPYTAJ O OFERTĘ

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH(*)

© 2021 ALFAVOX. ALL RIGHTS RESERVED.