OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMU PRACY PERSONELU. Wysoki poziom motywacji i zaangażowania, trwała relacja z pracodawcą.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I OPTYMALIZACJA

HARMONOGRAMU PRACY PERSONELU


PPrawidłowe planowanie pracy zespołów (często określane mianem back-office operations) jest kluczowym czynnikiem wpływającym na efektywność organizacji. Konsultanci, którzy mają zoptymalizowany zakres działań do wykonania i odpowiedni harmonogram pracy utrzymują wysoki poziom motywacji i zaangażowania, a także orientację na klienta, budując jednocześnie trwałą relację z pracodawcą. Firma może lepiej zarządzać strukturami personalnymi (back-office tasks), dzięki czemu spada rotacja zatrudnienia i koszty szkoleń. W efekcie wzrasta efektywność działania i skraca się czas realizacji poszczególnych kampanii, a to decyduje o ich rentowności. Odpowiednie podejście do zagadnienia workforce management, w tym zoptymalizowany harmonogram pracy, przekłada się bezpośrednio na orientację na klienta w Twojej firmie i usprawnienie różnego rodzaju procesów.

Zobacz co zyskasz

WIĘKSZA RENTOWNOŚĆ PROJEKTÓW. System Workforce Management Alfavox doskonale optymalizuje pracę zespołów.

PODSTAWA SUKCESU

WIĘKSZA RENTOWNOŚĆ PROJEKTÓW


System Workforce Management Alfavox doskonale optymalizuje pracę zespołów, począwszy od prawidłowo zaprojektowanego harmonogramu pracy. Dzięki temu rośnie przewaga konkurencyjna marki i podnosi się wydajność konsultantów. A dzięki zorientowaniu na klienta i jego potrzeby, Twoi pracownicy mogą je lepiej realizować. W rezultacie – dochody firmy rosną. W systemie można zdefiniować wartości kluczowych wskaźników efektywności (KPI) dla poszczególnych zespołów i zmian. Wpływa to motywująco na pracowników, budując poczucie wspólnoty i przyjmowanie ambitnych wyzwań. Workforce Management daje firmie doskonałe narzędzie do realizacji polityki optymalnych kosztów i stałego zwiększania efektywności pracy, co wpływa na rentowność projektów.

ZOBACZ PODSTAWOWE FUNKCJE

SATYSFAKCJA Z PRACY PERSONELU. Zastosowanie systemu Workforce Management do zarządzania zespołami konsultantów sprawia, że ich praca staje się przyjemniejsza, a optymalnie dobrane obciążenia sprzyjają maksymalizacji efektów.

SPRAWNA FIRMA

SATYSFAKCJA Z PRACY PERSONELU


Zastosowanie systemu Workforce Management do zarządzania zespołami konsultantów sprawia, że harmonogram pracy jest bardziej efektywny, praca staje się przyjemniejsza, a optymalnie dobrane obciążenia sprzyjają maksymalizacji efektów i nastawieniu na klienta. Liczba zadań dopasowana jest do możliwości i dostępności pracownika w określonych dniach i godzinach. Brak przeciążenia pracą i obowiązkami przekłada się na stałość zatrudnienia i powiązanie rozwoju osobistego z dalszą karierą w firmie. Dzięki wbudowanym w system Workforce Management elastycznym regułom pracy, sprawdza się on w różnych krajach i kręgach kulturowych. Przy właściwym planowaniu czasu pracy i dopasowanemu do potrzeb harmonogramowi pracy, zespoły integrują się i wzajemnie wzmacniają, realizując co raz ambitniejsze zadania.

ZOBACZ PODSTAWOWE FUNKCJE

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

alfa WORKFORCE MANAGEMENT

SPRAWNA OBSŁUGA

SPRAWNA OBSŁUGA

planowanie i przewidywanie zapotrzebowania na pracowników


harmonogram pracy zaprojektowany z myślą o potrzebach pracowników


obsługa wielu stref czasowych


PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW

PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW

monitoring i weryfikacja czasu pracy agentów i ich harmonogramu pracy


spersonalizowany moduł raportowy na szczeblu lokalnym i globalnym


dostępne informacje zarządcze do pomiaru efektywności pracy


ELASTYCZNY ROZWÓJs

ELASTYCZNY ROZWÓJ

współpraca z większością dostępnych central telefonicznych


usprawnione procesy (back-office operations)


prosta integracja z systemem CRM klienta


ZAPYTAJ O OFERTĘ

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH(*)

© 2024 ALFAVOX. ALL RIGHTS RESERVED.